Ibland hittar du och din partner en vacker slam trots att ni inte har de rekommenderade 33 gemensamma poängen. Ofta beror detta på att ni har fin anpassning, antingen så att ni kan stjäla kort på ena handen eller att ni har en lång sidofärg som ger många stick. Ni ”målar” helt enkelt en bild av era händer under budgivningen och ibland blir den tavlan fulländad! Se bara på denna vackra budgivning nyligen:

Jag tar som syd upp följande hand:

Min partner Nord öppnar med 1Sp som visar minst 13 poäng och minst 4 spader varpå Öst passar.

Jag har nu 4-kortsstöd i Sp, 15Hp och 2Fp (totalt 17 Hfp) vilket gott räcker till Stenbergs 2NT som visar minst 13 poäng och minst 4-kortsstöd. Det är samtidigt krav till utgång eftersom vi har minst 26 poäng tillsammans.

På mina 2NT svarar partnern 3Kl. Detta är ett konventionellt bud som bara visar att han har minimum för sitt öppningsbud och säger alltså ingenting om hans klöver. Optimistisk som jag är ger jag dock inte upp slamchanserna utan berättar om min singel-ruter för att se om den passar min partners hand. Jag bjuder alltså 4Ru som är ett s.k splinterbud och visar just att jag är kort i Ru dvs den bjudna färgen. Väst som gärna vill ha utspel i Ru dubblar nu.

Min partner svarar med att kontrollbjuda 4Hj. Han är alltså slamintresserad trots sin minimi-hand, annars hade han kunnat gå ner i 4Sp. Uppenbarligen passar min singel-Ru till hans hand. Jag har dock gjort mitt så länge och bjuder därför 4Sp.

Min partner bjuder nu något överraskande 5Sp! Han kan uppenbarligen inte fråga efter äss eftersom han inte vet att vi har kontroll även i klöver (jag har ju bara visat kontroll i Ru hittills). Själv har han tydligen inte klöverkontroll – annars hade han kunnat bjuda 5Kl som kontrollbud. Han har inte heller RuA eftersom han inte kontrollbjöd 5Ru. Så de enda kort som kan rättfärdiga att ta oss till det riskabla 5-läget måste vara HjD och en bra trumffärg!

Nu kan jag räkna in 5 stick i Hj, 4 stick i Sp, 2 Ru-stölder samt KlA, totalt 12 stick! Har partnern en 5e trumf behöver vi bara ta 1 Ru-stöld på min hand. I absolut värsta fall får väl Kl-masken gå bra. Jag bjuder alltså 6Sp vilket bör ha en god chans och avvaktar med spänning vad han har. Denna gång har han ganska förväntade:

När hjärtern sitter jämnt (3-2) tar vi efter det förväntade ruterutspelet enkla 12 stick. Eftersom de nöjt sig med 4Sp vid det andra bordet vinner vi slambonusen 500 poäng på brickan och även lite beröm från lagkamraterna över vår fina budgivning:-)

Våra händer var alltså:

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *