Ibland måste man chansa på att bjuda utgång direkt fast man inte vet om partnern har rätt kort. Detta gäller speciellt när man dels inte kan få reda på vad partnern har och dels partnern inte förstår att ett speciellt kort räcker.

Häromdagen tog jag som Syd upp följande fina hand:

Ingen är i Zonen och Öst öppnar med1NT som visar 15-17 Hp. Jag har nu i princip 5 förlorande stick, 1Sp, 1Hj, 1Ru samt 2Kl-stick. Det skulle i så fall räcka till 2Hj (8 stick) om partnern inte har något att hjälpa till med. Har han t.ex RuA och inget mer räcker det dock kanske att Hj-masken går bra för att vi ska få 10 stick. Och skulle han ha så lite som KlK och inget annat räcker det med att maska ut KlD över NT-öppnaren! Båda dessa maskar har ju stor sannolikhet att lyckas eftersom NT-öppnaren har betydligt fler Hp än sin partner.

Oavsett hur jag nu bjuder för att försöka beskriva min hand kommer min partner aldrig att förstå att så lite som KlK räcker till utgång. Jag väljer därför att omedelbart hoppa in med 4Hj! Detta bud har dessutom 2 andra fördelar: Jag spärrar effektivt motståndarna från att hitta ett Sp- eller Ru-kontrakt (de kan ju t.o.m göra utgång, speciellt i Sp där de bara behöver 10 stick) och det är svårare för motståndarna att dubbla mig än om jag bjuder långsamt utifall att partnern är blank och jag går mina 2 straff.

Alla passar och när Väst spelar ut Kl9 avvaktar jag med spänning träkarlen… Partnern lägger upp en passlig hand:

Jag tar förstås för KlK på bordet och maskar därefter med HjD. När det går bra fäller jag HjK med HjA. Så jag får ihop 7 Hj-stick och 5 Kl-stick, summa 12 stick! Alltså 2 övertrick i kontraktet:-) Vi har dock inte missat någon slam, motståndarna har ju 2 Ess att ta för. Vid andra bordet har de inte varit lika entusiastiska som jag i budgivningen utan har låtit våra lagkamrater behålla 3Sp som bara gick en straff för 50 poäng. Vi vinner alltså 480 (för 4Hj med 2 övertrick) – 50 = 430 poäng på brickan:-)

Våra händer var alltså:

Så optimismen överträffade återigen försiktigheten!

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *