Ibland kan du få en oväntad vinstbricka genom en taktisk manöver. Du behöver kanske inte ens vara listig:-)

Jag tar upp följande spännande hand:

Jag sitter Syd i första hand i ozon mot zon. Jag har nu flera olika öppningsbud att välja på: 2Sp, 3Sp och pass är alla möjliga öppningsbud.

Eftersom vi är i zon mot ozon är 3Sp inte så dumt, om motståndarna dubblar har vi ju råd att gå 3 straff (-500) mod deras utgång.

Dock kanske min partner har fint i klöver och kort spader, och i så fall kanske vi ska spela högt i klöver! Ge partnern – xxx AKxx Axxxxx (alltså renons i spader) och vi kan gå hem i 6Kl medan redan 3Sp är straff… Samma nackdel har öppningsbudet 2Sp som är en svag 2-öppning och visar ca 5-10 Hp och minst 6Sp.

Dessutom finns det inte någon stor vits med att spärra motståndarna från att hitta en eventuell hjärteranpassning. Jag ser ju att det sitter snett för dem och om de har så bra gemensam hjärter hittar de oftast att bjuda Hj även om jag spärröppnar med 2/3Sp.

Jag väljer därför att passa för att kanske senare försöka beskriva min hand.

Väst öppnar nu med 1Ru som visar minst 3-kortsfärg eftersom de öpnnar med 5-korts högfärg.

Min partner bjuder nu D som är en upplysningsdubbling och visar minst 3 kort i de objudna färgerna (Kl, Hj, Sp) eller någon minst 5-kortsfärg och minst 17 poäng, dvs starkare än ett direkt färginkliv.

Öst bjuder nu inte oväntat 1Hj vilket visar minst 4Hj och minst 6 poäng. Om nu min partner har en normal UD, dvs minst 3Sp och öppningshand ska vi spela 4Sp. Jag skulle därför kunna bjuda 4Sp direkt. Men min partner skulle också kunna ha en överstark hand med minst 17 Hp och minst 5Hj och då kanske han är kort i Sp och vi ska spela ett klöverkontrakt istället.

Jag väljer därför att bjuda 1Sp så länge för att lyssna in vad de övriga vid bordet bjuder. Risken att det ska gå pass runt på 1Sp är försumbar: om min partner är överstark kommer han inte att passa på 1Sp, har han en vanlig UD kommer motståndarna att bjuda över.

Väst stödjer nu sin partners Hj-bud med 2Hj varpå min partner passar. Jag vet nu alltså med säkerhet att min partner har en normal UD med minst 3Sp. Öst hoppar nu till 4Hj och jag bjuder förstås 4Sp, inte som en offring utan för att jag tror att det kommer att gå hem.

Det går 2 pass fram till Öst som nu blir lurad av min långsamma budgivning. Eftersom vi är i ozon mot zon och jag dessutom nöjde mig med 1Sp första gången tror han nu att jag offrar mig mot deras 4Hj! Han dubblar därför och hoppas på några dubblade straffar. Vore jag säker på att få behålla 4Sp skulle jag nu redubbla men eftersom de kanske svänger till 5Hj som nog är billigare för dem än 5Spx passar jag. Det gör Väst och Nord också så slutkontraktet blir 4Sp.

När hela sitsen är:

tappar vi bara till A och K i trumf. 4Spx med en övertrick ger 690 poäng. När 4Sp är odubblat vid andra bordet vinner vi alltså 690-450=240 poäng på brickan!

Som synes hade 5Hj bara gått en straff så det var motståndarna som borde offrat sig istället för att dubbla oss:-)

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *