För att bjuda storslam, d.v.s åta sig att ta alla 13 stick krävs DELS att motståndarna inte kan ta något stick direkt (man måste ha alla ess eller renons i en färg där man saknar esset) och DELS att man sedan kan ta alla stick.

Så man måste gemensamt visa ungefär vilka höga kort man har inom paret och vilka fördelningarna är. Detta för att man ska hitta rätt trumf och veta vilka stölder man kan göra. Därefter måste man essfråga och sedan ev. ta reda på något kort till ifall essen räckte för storslam.

Jag tar som Syd upp följande fina hand:

Min partner öppnar med 1NT som visar 15-17 Hp och en jämn hand. EFtersom vi spelar med överföringar efter öppning med 1NT bjuder jag nu 2Hj som visar minst 5Sp. Än så länge visar jag inget om min styrka men det gör jag senare i budgivningen. Min partner hoppar nu till 3Sp som visar minst 4Sp och inte absolut minimum för öppningsbudet. Eftersom jag själv har 17 Hp + 2 Fp = 19 Hfp och min partner har ca 17Hfp vet jag redan nu att vi ska spela minst lillslam.

Eftersom vi nu vet att vi har minst 9Sp ihop ska vi spela med spader som trumf. Därför betyder 3NT från mig nu inte att vi ska spela NT utan att jag är slamintresserad, annars kunde jag ju bara bjuda 4Sp nu. Iden är att vi nu ska försöka visa vilka höga kort vi har genam att kontrollbjuda. Min partner bjuder nu 4Kl som alltså visar kontroll i Kl., alltså KlA eller KlK. (Normalt sett kan man även ha singel eller renons när man avger ett kontrollbud men denna gånga har ju min partner visat en jämn hand så han bör inte ha någon kortfärg). Jag visar nu min ruterkontroll med 4Ru. På detta får jag 4Hj som jag denna gång vet är HjA eftersom jag själv har HjK. Jag frågar nu efter ess med 4NT och får 5Sp som med vår version av Blackwood visar 2 ess av 5 samt trumfdam.

Så hittills vet jag att partnern har Dxxx A??? ???? A???

Förhoppningsvis har han också HjD eller KlK så jag kan ta hand om min förlorande Kl-hacka, i värsta fall får han ha KlD eller HjKn så kan jag maska ut den saknade honnören. Dock kan jag inte med säkerhet ta reda på HjQ nu så jag hoppas att han har KlK eller HjD, han har ju lovat 16-17 och än så länge är bara 10 av dessa inprickade så det är en bra chans.

Den färg jag är mer orolig för är rutern. Har han 3 eller 4 hackor i ruter kommer jag ju att förlora ett stick där, men har han RuD eller xx i ruter så har vi ju AKD tillsammans alternativt kan jag stjäla mina ruter på bordet.

Vi har nu den passliga konventionen att om man bjuder ny färg direkt efter svaret på essfrågan frågar det efter 3e-kontroll, dvs D eller xx i den färgen. Jag bjuder alltså 6Ru nu som frågar efter RuD eller xx i ruter. Min partner som har RuD kan nu hoppa till 7Sp, hade han haft 3 eller 4 hackor i Ru hade han bjudit avböjande 6Sp.

Jag avvaktar med spänning utspelet innan jag lägger upp mina kort (min parter är ju spelförare eftersom han bjöd spader först). Efterspm vi spelar nätbridge får jag omedelbart se min partners kort efter utspeletoch när han har:

ser jag att vi har bjudit helt rätt. Bara om rutern sitter snett kan detta gå straff.

Våra händer är alltså:

Vid andra bordet har våra motståndare stannat i 6Sp så det blir en fin vinstbricka!

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *