Ibland kan man som försvarare hitta en osannolik vända om man lyckas dra de rätta slutsatserna av budgivningen och de första sticken.

I observationstävlingen inför landslagsuttagningen helgen 27-28/2 som min partner Peter Fredin och jag vann 😊 förekom dagens bricka:

Jag tar som Syd upp följande hand:

Alla är i zonen och Öst öppnar i första hand med 2NT som visar 20-21 Hp och en jämn hand. Jag passar förstås och Väst bjuder 3Kl som är högfärgsfråga, precis som 2Kl på öppningsbudet 1NT. Öst svarar 3Ru som förnekar 4 kort i någon högfärg varefter Väst avslutar budgivningen med 3NT.

Jag väljer att spela ut SpK från min fina sekvens och bordet kommer upp med:

Min partner bekänner med Sp2 och spelföraren med Sp4. Eftersom vi spelar med omvända markeringar är detta en högmarkering så jag vet att min partner har SpA. Jag tar även för SpD och SpKn där min partner bekänner med Sp5 och Sp9 medan spelföraren lägger Sp6 och sedan sakar Kl6.

Jag vet nu att spelföraren har exakt 3 hjärter eftersom han

· Har förnekat 4-korts högfärg med 3Ru

· Bara hade 2 spader

· Har en jämn hand och därför inte kan ha två dubbeltons.

Jag kan nu räkna in 18 hp: Själv har jag 11, träkarlen har 3 och min partner har visat 4 (SpA). Eftersom öppningshanden visat minst 20 blir det högst en dam över till min partner.

Jag vet alltså att spelföraren har 5 ruterstick: AK på handen och D Kn xxx på bordet. Jag vet också att han har hjärter ess och minst två klöverstick (AK).

Det är nu frestande att vända med HjK men om spelföraren har AJx i Hj kan han godspela sitt 9e stick genom att ta för esset och sedan spela en hjärter upp mot 10an. Att vända i klöver kan inte godspela något stick för vår sida eftersom spelföraren har både KlA och KlK.

Men om han bara har 3 Ru, dvs AKx har han bara en ingång till bordet och kan bara maska över min partner 1 gång.

Jag bestämmer mig därför att inte hjälpa honom på något sätt utan vänder i ruter(!) vilket ser onaturligt ut men åtminstone inte är till någon hjälp för honom….

När min partner Peter har:

och spelföraren har:

går kontraktet så småningom en straff. Han kan ju bara maska i Kl en gång och han får inget stick för HjKn så han får 5 Ru-stick, 1Hj-stick och 2Kl-stick summa 8 stick.

Hela given är alltså:

Som synes hade HjK gett honom det 9e sticket och Kl-vända hade gett spelföraren 2 maskar över partnerns Klöverkung!

Ibland är det oväntade betande, bara man gör det när det är rätt:-)

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *