Jag kommer fortsättningsvis att lägga upp ett problem några gånger i veckan på bloggen. Det kommer oftast att vara ett spelföringsproblem men även andra problem kan förekomma. Se det inte som en tävling men försök gärna lösa problemen vartefter de dyker upp!

Du sitter som vanligt Syd och tar upp följande kanonhand:

Hela 27 Hp, det är mycket sällsynt med så mycket! Du öppnar förstås med 2Kl som visar minst 22 Hfp. Motståndarna är tysta och din partner svarar förväntade 2Ru vilket inte visar något om hans ruter utan bara är ett reläbud så att du så billigt som möjligt kan beskriva din hand. Du hoppar nu till 3NT som visar 25-27 Hp och en balanserad hand.

Alla passar och Väst spelar ut Sp5 enligt 11-regeln, dvs 4e kortet från toppen.

Din partner lägger upp sina kort och du kan överblicka följande:

Den utspelade Sp5an går till K och ditt ess.

Vad spelar du nu?

Du har 8 säkra stick, 3 i Sp, 1 i Hj, 1 i Ru och 3 i Kl. Du kan maska i både Ru och Hj, men tyvärr har du bara en ingång till bordet så du kan inte prova båda maskarna. En annan möjlighet är att klövern sitter 3-3, då har du 9 enkla stick.

En tredje chans är att rutern sitter 3-2, då kan du ställa ett Ru-stick för hemgången bara motståndarna inte under tiden kan ta 3Hj-stick för då tappar du ju totalt 5 stick och går en straff.

Du börjar därför med att försöka godspela rutern och spelar RuA följt av Ru9 (för att så småningom kanske få en ingång på ru8). Alla bekänner på RuA men på Ru9 sakar Väst tyvärr en liten Sp och Ö kommer in på Ru10. Han vänder nu med Hj9. Vad gör du nu?

Eftersom en av dina chanser var att maska i Hj prövar du nu förstås HjD

men den elake Väst tar för HjK och fortsätter med HjJ på vilken Ö bekänner med 8an. Vad gör du nu?

Eftersom din plan är att spela upp mot RuD vill du förhindra att motståndarna även kan ta 3 hjärterstick. Du försöker därför blockera hjärtern genom att lägga lågt. Om nu V har den sista hjärtern har ju Ö ingen mer Hj att spela när han kommer in på RuK! V spelar nu en till Hj och Ö bekänner med 7an och du kommer in på esset. Vad spelar du nu?

Du har nu 2 valmöjligheter, antingen går du in på KlD och godspelar ditt 9e stick på RuD. Faran är då att Ö har den sista hjärtern att ta för en straff.

Eller så spelar du KlA, KlK och tar slutligen över KlKn med KlD. Om nu klövern sitter 3-3 är ju bordets Kl4 hög och ger det 9e sticket. Så vilket är bäst?

Nu får du använda dig av enkel matematik. Chansen att Ö har sista hjärtern är ca 50% medan chansen att klövern sitter 3-3 är ca 33% (att känna till sannolikheterna för hur färger kan sitta är alltid en fördel:-)). Så stor skillnad i oddsen gör detta till ett enkelt val, du spelar alltså KlKn till KlD och en Ru upp mot RuD. Eftersom Ö inte har den sista hjärtern går du därmed hem.

Hade du istället spelat KlA och KlK först hade Ö haft en hög Klöver att ta för när han kom in på RuK eftersom hela sitsen var :

Uppdraget slutfört!

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *