Handen

Åter en intressant bricka från Slava Cup i Moskva!

Du tar som Ö upp med alla i zon i första hand:

KQ8 A10 AK97 9865

16 Hp och en jämn hand så du öppnar förstås med 1NT(15-17). Motståndarna passar och partnern höjer till 3NT.

Utspelet

S spelar ut Sp3 enligt 11-regeln och din partner lägger upp:

A109 762 Q52 A742

Som vanligt börjar du med att räkna dina säkra stick: 3 Sp, 1 Hj, 3 Ru och 1 Kl summa 8 stick. Du behöver alltså ett stick till. Antingen kan du försöka godspela ett stick i Kl eller också kan du satsa på att få 4 stick i Ru.

Spelplan

Du börjar med att försöka ställa ett stick i Kl genom att släppa runt ett Kl-stick till motståndarna. Dock vill vi ju inte att de ska vända med Hj när de kommer in, utan med Sp där vi fortfarande har 2 håll kvar.

Du tar därför SpA på bordet i stick ett innan du spelar Kl 2. Du hoppas nu på att N kommer in och fortsätter i Sp. Tyvärr har motståndarna den utmärkta konventionen Smith vilket innebär att ett onödigt högt kort i det första stick spelföraren spelar visar att man vill att partnern ska byta färg. Så när du spelar Kl2 tar N för KlK och S bekänner med KlJ. Han vill alltså gärna att hans partner byter färg.

N vänder nu med Hj3 enligt elvaregeln som du släpper till Syds HjQ. S returnerar nu Hj4 till Hj6 HjJ och ditt A. Du kan nu inte längre godspela ett Kl-stick eftersom motståndarna då kan ta 3 stick i Hj vilket tillsammans med 2 stick i Kl gör att du går straff i kontraktet.

Du måste istället försöka få 4 stick i Ru. Ditt problem är att om du tar för Ess och Kung i Ru och S bekänner med Ru10 eller RuJ på någon av dessa vet du inte om du ska maska ut den kvarvarande Ru över N eller toppa ut den hos S. Du vill alltså försöka ta reda på hur de övriga färgerna sitter innan du bestämmer dig.

Kortläsningen

Du börjar med att ta dina återstående 2 Sp-stick. Båda motståndarna bekänner, N med 2an så du vet nu att S har exakt 4 Sp eftersom han spelade ut 3an enligt 11-regeln. Hjärtern sitter 4-4 eftersom N vände med 3an enligt 11-regeln (Hj2 låg ju på bordet).

Eftersom N har 4 Hj har även S 4 Hj. När du slutligen tar för KlA bekänner S med Kl10 och N med Kl3.

Eftersom du antar att S lägger sin högsta Kl i stick 2 för att om möjligt hjälpa sin partner med att han vill ha färgskifte tror du förstås att N har den sista Kl som ju är KlQ.

Om du har läst kortsitsen rätt så här långt har Syd 4Sp 4Hj och 2Kl, alltså 3Ru. När du nu spelar RuA och Ru till RuQ bekänner S med Ru10 andra gången men istället för att försöka maska ut RuJ hos N vilket normalt sett faktiskt är dubbelt så stor chans enligt ”lagen om begränsat val” så toppar du istället ut RuJ hos S! Det gick dessbättre bra eftersom S hand var J643 Q984 J106 J10.

Hela given var alltså:

Slutet gott allting gott!

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *