Din hand

Följande bricka kommer från S:t Eriks ligas slutspel där jag spelade med min tidigare landslagspartner PO ”Sudden” Sundelin. Du tar som Nord i 4e hand med ingen i zonen upp följande hand:

109 AJ75 Q987 AQ10

Budgivningen

Budgivningen inleds med att Ö passar. PO som Syd öppnar med 1Sp som visar 11-16 Hp och minst 5Sp (att hans maximum är 16Hp beror på att vår 1Kl-öppning visar 11-13 balanserade ELLER minst 17 Hp). Även V passar. Eftersom nu 2Ru/2Hj visar minst 5-kortsfärg i vårt system bjuder jag nu 2Kl som är utgångskrav med minst 3-k Kl.

PO svarar nu 2Ru, minst 4-kortsfärg. Eftersom redan 2Kl var utgångskrav kan jag nu lugnt bjuda 2NT för att få veta mer av PO, t.ex om han har 5-k Ru då vi kanske ska spela ett högt Ru-kontrakt eller om han har 6-k Sp då vi ska spela ett Sp-kontrakt. Han bjuder dock 3NT och förnekar därmed extralängder så jag passar förstås.

Utspelet

Ö väljer att spela ut Hj2 enligt 11-regeln dvs 4e kortet uppifrån. Vid förfrågan visar det sig dessutom att de spelar ut 3e uppifrån från Honnör 3e, alltså Axx, Kxx eller Qxx.

Träkarlen

PO lägger upp följande minimala hand:

AK632 86 K642 98

Han har dessutom rabatterat 1Hp, troligen eftersom Sp-färgen är såpass stark.

Första stick

Hj2 går till bordets 6a, Västs K och ditt A.

Spelplan

Som vanligt börjar du med att räkna dina stick. Det är tyvärr inte särskilt många säkra stick denna gång… 2 i Sp, 1Hj samt 1Kl är bara 4 stick. Du behöver alltså godspela ytterligare 5 stick. Motståndarna har ju minst 2 Hj-stick när de kommer in men så länge inte Ö har alla höga kvarvarande Hj (Q,10,9) kommer även du att få ett Hj-stick till när Fi har tagit sina 2 Hj-stick.

Så om vi hoppas på ett extra Hj-stick behöver vi alltså ytterligare 4 stick. Ett stick kan enkelt godspelas i Ru. Går Kl-masken bra kan vi få ett(eller 2 om K J i Kl sitter före AQ10) extra där men vi behöver fortfarande 2 stick till. Vi har då att välja på att Sp sitter 3-3 i försvaret så att vi kan ge bort ett Sp-stick och sedan ta 4 stick där eller spela på att någon av försvararna har Ax i Ru, då kan vi spela Ru till endera Honnören och sedan ge bort ett Ru-stick.

Du väljer att spela på RuA andra hos Ö eftersom han troligen har 4Hj mot V 3Hj (utspelet var ju enligt 11-regeln) och därför förhoppningsvis färre Ru än V. På Ru till Kung som går bra och liten Ru till rundsläpp kommer dock Ö in på RuJ och har uppenbarligen RuA kvar. Han spelar nu HjQ följt av Hj3, V bekänner med Hj4 och Hj9.

Du vet inte säkert vem som har sista Hj (Hj10) nu men troligen är det V eftersom Ö knappast tagit ut HjQ från Q10x och därmed godspelat din eventuella HjJ. När du spelar Ru igen kommer Ö in på RuA(V sakar Kl6) och vänder med Sp7. Motståndarna har ju redan fått 3 stick och om vi försöker godspela Sp nu ser de säkert till att V kommer in och tar straffen med Hj10.

Så din enda chans är att dubbelmaska i Kl, alltså Kl till 10an följt av Sp till bordet och en ny Kl-mask med KlQ. Om det går bra får du 2Sp + 2Hj + 2Ru + 3Kl = 9 stick.

Gick det bra?

Dessbättre fick du för Kl10 (V hade uppenbarligen både KlK och KlJ) så du fick hem ditt ansträngda kontrakt!

Era händer var alltså:

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *