Numera använder nästan alla någon variant av Blackwoods 4NT som frågar efter hur många ess partnern har. Detta för att man inte ska komma i lillslam om man saknar 2 ess eller storslam om man saknar 1 ess.

För att förstöra för motståndarna när de är på väg mot slam kan man ibland störa dem genom att bjuda ett HÖGRE bud än 4NT innan de hunnit svara på essfrågan!

De flesta spelare på elitnivå har knep för att ändå kunna visa hur många ess de har om motståndarna stör på 5-läget men här kommer ett exempel på hur man kan störa på 6-läget!

På den här handen sitter min partner Anders Syd och jag Nord. Ingen i zonen.

Syd tar upp följande usla hand:

Öst öppnar med 1Hj som i deras system visar minst 5Hj och 13-22 Hfp. Syd passar förstås varpå Väst bjuder Stenbergs 2NT, utgångskrav med hjärter-stöd.

Nord (dvs jag:-)) kliver nu in med 3NT, som är ett så kallat ovanligt sangbud och visar minst 5-5 i lågfärgerna. Nord bör dessutom ha ganska bra kort i detta läget eftersom man måste bjuda minst 5 i lågfärg om vi vill behålla kontraktet (motståndarna har ju krävt till minst 4Hj) och Syd har inte lovat någonting alls.

Öst bjuder nu 4NT som ju är essfråga. Med Nords totalt defensivlösa hand kan han se att de efter att ha fått veta hur många ess de har kommer att stanna på rätt nivå, slam om de saknar högst 1 ess och 5Hj om de saknar 2 ess. Dock vet han ju att vi har minst 10 klöver tillsammans och han har dessutom singel i motståndarnas färg.

Eftersom Nord med sina 3NT är beredd att spela på 5-läget utan att veta om detta tror han inte att 6Kl behöver bli så dyrt. 3 dubblade straff kostar 500. Om motståndarna gör 5Hj som kostar 450 förlorar man bara 50 poäng och om de gör lillslam (980) göt man en stor vinst på brickan.

Det huvudsakliga skälet till att han bjuder 6Kl nu är dock att Väst inte längre kan svara på essfrågan. Motståndarna kommer därför inte att veta hur många ess de har och därför ibland bjuda slam med 2 ess borta och ibland låta oss spela 6Klx när de gör slam.

Väst som har många hjärter och ingenting i Kl kravpassar nu och jag passar förstås också. Nu får Öst som tittar in i:

gissa på huruvida hans partner har 1 eller 2 Ess. Om partnern har två ess ska han bjuda lillslam, har partnern bara ett ess ska han dubbla 6 Kl. Nu gissar han på 2 ess och bjuder alltså 6 hjärter. Det var inte rätt när hans partner har:

Med både ruter ess och klöver ess borta får de betala 50 för en straff i 6 Hj istället för att ta in 300 i 6Klx.!

Hela sitsen var alltså:

Återigen ett exempel på att man ska ta bort budutrymme från motståndarna!

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *