Hej alla läsare! Igår utlovade jag en ny giv men dessbättre gick jag under gårdagen vidare till final i en stor elittävling på nätet vilket gjorde att given kommer nu istället:-)

En av de värsta känslorna i bridge är när du gör något riktigt vackert och skapar ett bra resultat bara för att vid jämförelsen konstatera att du ÄNDÅ förlorade brickan stort. Se bara på denna bricka jag spelade i en stor nättävling nyligen!

Du tar som Syd upp följande spännande hand:

Du är i ozon mot zon och Öst öppnar budgivningen med 1Kl som visar minst 13 poäng och minst 3 Klöver. För att om möjligt spärra bort motståndarna från en utgång (som ger dem minst 600 poäng) väljer du att direkt bjuda 4Sp. Det kan ju t.o.m. gå hem om din partner har rätt kort. Väst låter sig dock inte spärras utan höjer till 5Kl varpå alla passar. Du hoppas på att få för
– KlK
– ett (eller 2) spaderstick och
– en stöld i den färg där du har en singelton, alltså hjärter.
Det skulle i så fall bli 3 stick, kanske 4 och minst en straff i kontraktet.

Det är förstås frestande att spela ut en hög spader, men då kanske motståndarna stjäl eller också försvinner partnerns ingång så att du inte får din hjärter-stöld. Du väljer därför att spela ut Hj6 och träkarlen lägger upp:

Spelföraren tar för HjA på bordet och din partner högmarkerar med Hj4. Ni spelar med omvända markeringar så lågt kort visar BRA i färgen, troligen HjK eller möjligen HjD. Därefter spelas KlKn som går runt till din kung. Check på den:-).
För att få ihop till sin öppning VET vi att öst har RuA så hur ska du spela in partnern för att få din Hj-stöld? Jo du måste helt enkelt hoppas på att han har Spader knekt!!! Har han inte det går kontraktet ändå inte att straffa och du förlorar bara ett övertrick. Så vi underspelar våra AKDxxxx i Sp med en liten och avvaktar med spänning vem som har knekten. Denna gång är lyckan på din sida och partnern tar för SpKn, Han fortsätter med att ta för HjK och du får avslutningsvis en Hj-stöld för 2 straff! Partnerns hand:

Och spelförarens hand:

Du tar alltså in 200 för 2 straffar i zonen och avvaktar stolt jämförelsen för att skryta med detta vackra försvarsspel… Det visar sig dock att lagkamraterna har släppt hem 4SpX och betalat ut 590!!! Så istället för att skryta får du betala ut 9 IMP på brickan:-(

Hela sitsen var alltså:

Tala om antiklimax men du gjorde iallafall så gott du kunde på brickan…

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *