Så var det dags för ett nytt spelföringsproblem. Du sitter Syd med alla i zonen och tar upp följande hand:

Du öppnar med 1Ru varpå Väst kliver in med 1Hj som visar ca 8-16 poäng och minst 5Hj. Din partner dubblar nu vilket är en upplysningsdubbling som visar minst ca 7 poäng och oftast 4Sp. Eftersom du har en balanserad minimihand och dessutom håll i inklivsfärgen bjuder du förstås 1NT vilket visar 12-14 poäng. Din partner inviterar nu till utgång med 2NT och eftersom du har maximum (14 Hp) lägger du på till 3NT.

Väst spelar ut Hj5 och du överblickar följande resurser:

Du prövar förstås HjD varpå Öst bekänner med Hj9 och du med Hj6. Vad spelar du nu?

Du har 2 stick i Hj och 3 stick i Sp summa 5 säkra stick. Du kan enkelt godspela 3 stick i ruter och kan du dessutom få ett extra stick i Sp eller Kl kommer du upp i dina kontrakterade 9 stick. Så du spelar RuD i andra stick för att driva ut RuA.

Öst tar omedelbart för RuA och returnerar Hj10. Vad gör du nu?

Eftersom det inte är bråttom att ta för HjA, motståndarna kan ju bara ta 2 stick i klöver, spelar du på HjKn varpå Väst förstås tar för HjK. Han godspelar nu sin Hj-färg med Hj2 till ditt HjA varpå Öst sakar Kl3.

Du kan nu inte spela Kl eftersom Väst då kommer in och kan ta sina Hj-stick. När du tar för RuK och Ru10 bekänner Väst men Öst sakar Sp2! Vad gör du nu?

Östs spadersak här är väldigt avslöjande. Han skulle aldrig saka en spader från Knxxx i Sp eftersom han ser bordets KD106, då kan du ju enkelt ta 4 stick i Sp. Han måste helt enkelt ha 5Sp från början! När du spelar Sp5 till SpK bekänner båda motståndarna lågt. Om det är som du tror har nu Öst de spader du saknar så du slår masken med 9an med andan i halsen!

När det går bra kan du ta ut SpA och gå in på bordet på RuKn för att ta ditt 9e stick på SpD:-)

Det går bra när hela sitsen är:

Vid andra bordet har de sakat en Kl istället så spelföraren har gjort fel i Sp och gått en straff i kontraktet!

Ni vinner alltså 600 + 100 = 700 poäng på brickan:-)

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *