En av de skönaste känslorna vid bridgebordet är när man tar in ett antal dubblade straffar på motståndarna och inte ens kan gå hem i en egen utgång. Se bara på denna bricka från en stor nättävling jag spelade nyligen:

Alla är i zonen och jag sitter Syd med följande mediokra hand:

Min partner öppnar med 1Ru som visar minst 4 ruter och ca 12-22 poäng. Öst kliver in med 1Sp som visar minst 5 spader och 8-16 poäng. Med min hand spelar jag gärna med spader som trumf, och eftersom jag är för svag för att bjuda något passar jag och avvaktar den vidare budgivningen. Även Väst passar och min partner återkommer med en dubbling. Detta är en upplysningsdubbling som visar att han har tillägg och normalt sett mottag i de objudna färgerna. Jag kan nu välja på att bjuda 2Kl eller chansa på att 1Sp kommer att gå straff. Som den optimist jag är väljer jag att straffpassa och hoppas på en fin inkomst. Jag spelar ut min singel-ruter och träkarlen kommer upp:

Med tanke på att träkarlen är så svag har jag goda förhoppningar på några straff! Partnern tar för RuA och spelföraren bekänner lågt. Uppenbarligen har spelföraren RuD eftersom partnern inte tog för den och övriga 3 ruter som saknas måste partnern ha eftersom hans öppningsbud lovade minst 4 ruter. Spelföraren har normalt sett minst 3 klöver så det är viktigt att inte låta träkarlen få någon klöverstöld. Partnern vänder därför medSp6. Eftersom jag vet att spelföraren har minst 5 spader måste detta vara partnerns enda spader, så någon ytterligare spadervända kan man inte hoppas på. Jag tar därför för SpKn och fortsätter med SpK för att inte ge träkarlen för Sp10 samtidigt som jag då tar bort alla möjligheter att stjäla en klöver på bordet. Spelföraren får därmed bara 2 Sp-stick, ett Hj-stick och ett Ru-stick, totalt 4 stick. 3 dubblade straff alltså och eftersom de är i zonen tog du in 800! Partnerns hand:

Och spelförarens hand:

Som synes går vi inte hem i någon utgång och motståndarna hade ingenstans att fly:-) Vid andra bordet tog lagkamraterna in en straff mot 3NT så vi vann 900 poäng på brickan!

Hela sitsen var alltså:

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *